O nas:

               Zakład Remontowy „Hydro- MAH” s. c. z Dankowic  to firma, która powstała w 1991 r. i od początku jest związana z górnictwem.

Przez cały okres  działalności zajmuje się remontami elementów hydrauliki i pneumatyki sterowniczej i siłowej  dla kopalń i zakładów

górniczych węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu oraz dla maszyn budowlanych i drogowych oraz remontami zawieszeń naczyń

i lin stosowanych w urządzeniach wyciągowych kopalń.

 

           Od początku działalności firma wykonując swe usługi dba o wysoką jakość i zadowolenie swoich klientów.

 

Potwierdzeniem tego są:

 

- pozytywne opinie atestacyjne Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Gliwice dotyczące :

1. remontowanych bloków zaworowych typu BZ1, BZP1 i rozdzielaczy czterodrogowych,

2. hydraulicznego sterowania pilotowego typu SP produkcji „GEORYT” oraz innych producentów,

3. przesuwników i siłowników obudów zmechanizowanych,

 

 -autoryzacje udzielone przez producentów hydrauliki sterowniczej,

 

- decyzja Prezesa WUG dopuszczająca elementy zawieszeń nośnych naczyń  wyciągowych oraz zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych,

   prowadniczych i odbojowych, według własnej  dokumentacji technicznej do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.

 

 - certyfikaty zgodności KOMAG dotyczące typoszeregów siłowników  pneumatycznych produkowanych  wg. własnej  dokumentacji technicznej.

 

- pozytywna ocena zdolności remontowych wystawiona przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego dotycząca:

              1.   zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych,

               2. zawieszeń lin wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych

               3. zawieszeń kubłowych

                 4. zacisków zrębowych    

    

W  2005 r. firma wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością  w zakresie:

„Remont i regeneracja elementów hydrauliki i pneumatyki siłowej i sterowniczej” oraz pomyślnie przeszła audit przeprowadzony przez

jednostkę certyfikującą RWTUV Polska sp. z o. o.  w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 a aktualnie utrzymanym przez

TUV NORD-Polska sp. z o. o.

 

W 2011 roku certyfikat poszerzono, po decyzji Wyższego Urzędu Górniczego, o dopuszczenie elementów zawieszeń nośnych

naczyń wyciągowych oraz zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych według własnej dokumentacji technicznej

do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.